Za razliku od običnog zlata u obliku nakita na koje se pri kupovini plaća PDV, investiciono zlato je u celoj EU oslobođeno svih poreza.

Zlatne poluge se u Evropi smatraju investicionim ako su izrađene od zlata čistoće minimalno 99,5%. Većina uglednih kovnica danas poluge izrađuje s udelom zlata od 99,99%.

Da bi zlatnik bio smatran investicionim, mora biti čistoće zlata minimalno 90% i u nazivu imati nominalnu vrednost u bilo kojoj valuti (najčešće je utisnuta na jednoj strani zlatnika). Pri tome je nebitno da li je ta valuta danas važeća.