Razloga je više. Deo ulagača u zlato tom investicijom želi životnu ušteđevinu zaštititi od inflacije. Drugi nemaju poverenja u banke i papirne valute bez ikakvog pokrića pa žele posedovati najcenjeniju prirodnu svetsku valutu, koja se već hiljadama godina dokazuje kao posebno sigurna i poželjna imovina. Treći smatraju da će u idućim godinama cena zlata rasti pa ulaganjem žele ostvariti prihod veći nego  što je moguće imati u investicionim fondovima.