Većina zlatnih poluga dolazi u orginalnom plastičnom pakovanju koje služi kao sertifikat. Na pakovanju je naveden isti serijski broj koji se nalazi na poluzi, kao i informacije o proizvođaču, težini i čistoći poluge.

 

Poluge od 250g pa naviše ne dolaze u plastičnom pakovanju , ali neke topionice (npr. Argor Heraeus) uz njih izdaju zaseban sertifikat. Druge  topionice (poput Münze Österreich) uz poluge od 250g i više ne izdaju sertifikate jer smatraju da za tim nema potrebe. Naime, danas je pomoću različitih uređaja i informacija s interneta lako ustanoviti da li je zlato pravo ili ne.

Bez obzira da li poluga ima sertifikat ili ne, mi uz nju izdajemo naš sertifikat na kojem piše serijski broj poluge, ostali relevantni podaci, te potpis našeg zaposlenog koji je proverio polugu i izdao sertifikat.