Cena zlata na berzi se menja  svake sekunde, ali cene na našim stranicama se s berzanskom cenom usklađuju svakih 5 minuta.