Ako se otkup zlata radi u našeoj poslovnici, isplatu sredstava ćemo obaviti pred klijentom, a ako se otkup vrši putem pošte, isplata ide najkasnije jedan sat nakon testiranja robe.

Imajte na umu da uplatu možemo izvršiti tek kada imamo sve potrebne dokumente (kopija licne karte i kopija prednje strane bankovne kartice).