Pod pojmom lomljenog zlata spadaju oštećeni komadi zlatnog nakita i ostali predmeti izrađeni od zlata. Veliki broj zlatara pod ovim pojmom smatra nošeni nakit koji će dalje služiti kao sirovina za proizvodnju novog komada nakita. Takođe, ogroman je broj slučajeva gde se vaš nakit koji je iznosan i oštećen omalovažavan i okarakterisan kao bezvredan. Imajte na umu da to nije tačno. Bez obzira na stanje, vaš zlatni nakit je zapravo lomljeno zlato koje ima svoju vrednost i za koji prilikom otkupa lomljenog zlata možete dobiti određenu količinu novca.