Prodaja zlata u obliku poluga po najpovoljnijim uslovima u Srbiji!

Kada je u pitanju kupovina i prodaja zlata s ciljem sigurnog dugoročnog investiranja novca, najisplativije je kupovati zlato u obliku poluga. Zlato u takvom obliku se smatra investicionim zlatom, standardne je mase i dimenzija i na tržištu ga je moguće kupiti i prodati uz nisku razliku između kupovne i prodajne cene.

Konzervativni investitori koji shvataju da se štednjom dugoročno gubi novac (realna stopa inflacije je viša od kamatnih stopa koje je moguće dobiti na oročenu štednju u bankama) sve se češće odlučuju na ulaganje u zlato, jer ova investicija dugoročno daje bolji odnos sigurnosti i prinosa. Naime, pri posedovanju zlatnih poluga, investitora ne mora brinuti situacija, stabilnost poslovanja banke, prezaduženost države i sl. Za razliku od papirnog novca koji lako može postati bezvredan, zlato je kroz istoriju preživelo svaku krizu, rat i raspad država ili carstava. U poslednjih dvadesetak godina svojim vlasnicima daje i viši prinos od ulaganja u investicione  fondove. U spomenutom periodu, cena zlata je u proseku rasla 7% godišnje.